Care sunt etapele inspecţiei fiscale?

Inspecţia fiscală

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect:
– verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale
– verificarea corectitudinii şi exactităţii stabilirii obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor
– verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile
– verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente
– stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.

Pentru a asigura îmbunătăţirea relaţiei dintre A.N.A.F. şi contribuabili/plătitori prin sporirea transparenţei procesului de inspecţie fiscală, precum şi creşterea gradului de motivare şi angajament ale personalului A.N.A.F.,
premiză esenţială a procesului de modernizare a administraţiei fiscale, A.N.A.F. a publicat un Ghid pentru inspecţia fiscală.

Etapele inspecţiei fiscale

IV.1 Pregătirea inspecţiei fiscale

– IV.1.1 Selectarea contribuabililor/plătitorilor – Analiza de risc
– IV.1.2 Elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de inspecţie fiscală
– IV.1.3 Stabilirea echipei de inspecţie fiscală – Ordinul de serviciu
– IV.1.4 Analiza documentară a dosarului fiscal
– IV.1.5 Delegarea de competenţă

IV.2 Efectuarea inspecţiei fiscale

– IV.2.1 Întocmirea şi comunicarea Avizului de inspecţie fiscală
– IV.2.2 Amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale
– IV.2.3 Stabilirea locului de desfăşurare a inspecţiei fiscale
– IV.2.4 Obiective în acţiunea de inspecţie fiscală
– IV.2.5 Verificarea evidenţelor fiscale şi contabile
– IV.2.5.1 Obligaţia contribuabilului/plătitorului de a conduce evidenţe fiscale
– IV.2.5.2 Reguli pentru conducerea evidenţelor contabile şi fiscale
– IV.2.5.3 Prezentarea de înscrisuri
– IV.2.5.4 Dosarul preţurilor de transfer
– IV.2.6 Constatarea la faţa locului
– IV.2.7 Suspendarea inspecţiei fiscale
– IV.2.8 Actele fiscale întocmite cu ocazia inspecţiei fiscale
– IV.2.9 Alte documente întocmite cu ocazia inspecţiei fiscale/controlului inopinat
– IV.2.10 Măsuri asigurătorii
– IV.2.11 Întocmirea situaţiei privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale
stabilite suplimentar
– IV.2.12 Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
– IV.2.13 Discuţia finală
– IV.2.14 Refacerea inspecţiei fiscale
– IV.2.15 Reverificarea

Etapele inspecţiei fiscale

IV.3 Valorificarea inspecţiei fiscale

– IV.3.1 Comunicarea actelor administrative fiscale contribuabilului/plătitorului
– IV.3.2 Comunicarea actelor administrative fiscale organului fiscal competent pentru
administrarea contribuabilului/plătitorului
– IV.3.3 Comunicarea actelor administrative fiscale către alte instituţii
– IV.3.4 Contestaţia formulată împotriva actelor fiscale
– IV.3.5 Introducere date în aplicaţiile informatice ale A.N.A.F.
– IV.3.6 Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale
– IV.3.7 Feedback rezultate analiză de risc

Alte informaţii privind inspecţia fiscală

Ghidul A.N.A.F. pentru inspecţia fiscală cuprinde şi alte informaţii precum:
I. Structura activităţii de inspecţie fiscală în cadrul A.N.A.F.
II. Ce este inspecţia fiscală
III. Controlul inopinat
V. Drepturile şi obligatiile contribuabilului/plătitorului
VI. Conduita inspectorului fiscal

Ghidul poate fi descărcat de aici: Ghid A.N.A.F. pentru inspecţia fiscalăCare sunt etapele inspecţiei fiscale? publicat: 2017-11-28T10:03:32+02:00, actualizat: 2017-11-28T10:19:31+02:00 by Informaţii PFA