Ce este semnătura electronică calificată şi la ce se foloseşte


I. Ce este semnătura electronică calificată


Semnătură electronică calificată:

a) reprezintă o semnătură electronică avansată;

b) este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat;

c) se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, emis de un prestator de servicii de încredere calificat;d) are aceeaşi valoare juridică ca semnătură olografă şi este non-repudiabilă;

e) este o modalitate digitală puternic securizată prin care se confirmă faptul că un anumit document este semnat de către o anumită persoană şi că informaţiile din documentul respectiv nu au fost modificate ulterior semnării;

f) conectează identitatea semnatarului, identitate verificată de furnizorul de servicii de încredere, cu un anumit document la o anumită dată;

g) este recunoscută în toate statele membre UE;

h) conferă documentelor semnate valoarea de acte autentice (certificate de o autoritate).Semnătura electronică calificată

Semnătura electronică calificată


II. La ce se foloseşte semnătura electronică calificată


Semnătura electronică cu certificat calificat se foloseşte la/în relația cu:

a) SPV (Spaţiul Privat Virtual);

b) e-Factura (Sistemul național de facturare electronică);

c) ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală);

d) ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului);

e) ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă);f) CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate);

g) SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice);

h) CSSP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private);

i) CNVM (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare);

j) Depozitarul Central;

k) Monitorul Oficial;

l) Administrațiile publice locale etc.


Cum se obţine semnătura electronică (certificatul digital calificat stocat pe token)
Ce este semnătura electronică calificată şi la ce se foloseşte publicat: 2024-01-09T08:21:49+02:00, actualizat: 2024-01-13T16:31:31+02:00 by Informaţii PFA