Codurile CPSA şi Codurile CAEN Rev. 2

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor

CPSA

Ordinul preşedintelui Institutului Național de Statistică nr. 605 din 15 octombrie 2008 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităților ‐ CPSA
publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008.

Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.696/93 al Consiliului.

În vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA, conform Ordinului INS 605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008

Codurile CPSA şi Codurile CAEN Rev. 2

Clasificarea activităţilor din economia naţională

CAEN Rev. 2

Actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2.

După data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianţi în susţinerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal trebuie să fie întocmite potrivit CAEN Rev. 2.

Codurile CAEN Rev. 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 2007.


Codurile CPSA şi Codurile CAEN Rev. 2 publicat: 2023-01-30T10:28:00+02:00, actualizat: 2023-01-30T11:19:37+02:00 by Informaţii PFA