Codurile CPSA şi Codurile CAEN Rev. 2


I. Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor

CPSA


1. Ce este CPSA

CPSA reprezintă o primă versiune de ordonare a principalelor familii de produse şi servicii şi este concepută pe niveluri ierarhice succesive:

a) secţiuni;

b) subsecţiuni;c) diviziuni;

d) grupe;

e) clase;

f) subclase;

g) subclase elementare.


Sistemul de codificare CPSA este alfa-numeric, arborescent şi semnificativ.


2. Codurile CPSA

Ordinul preşedintelui Institutului Național de Statistică nr. 605 din 15 octombrie 2008 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităților ‐ CPSA
publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008.Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.696/93 al Consiliului.

În vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA, conform Ordinului INS 605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008II. Clasificarea activităţilor din economia naţională

CAEN


1. Ce este CAEN

CAEN reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România.


Sistemul de codificare CAEN Rev. 2 cuprinde:

a) nivelul 1 (titluri identificate prin cod alfabetic – secţiuni);

b) nivelul 2 (titluri identificate prin cod numeric de 2 cifre – diviziuni);

c) nivelul 3 (titluri identificate prin cod numeric de 3 cifre – grupe);

d) nivelul 4 (titluri identificate prin cod numeric de 4 cifre – clase).2. Codurile CAEN Rev. 2

Actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2.

După data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianţi în susţinerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal trebuie să fie întocmite potrivit CAEN Rev. 2.

Codurile CAEN Rev. 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 2007.3. Relaţia cu clasificările de produse

Legătura între CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA.

La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.


4. Integrarea clasificării la nivel internaţional

Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.

Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de clasificare (naţională şi europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.Codurile CPSA, Codurile CAEN Rev. 2

Codurile CPSA, Codurile CAEN Rev. 2
Codurile CPSA şi Codurile CAEN Rev. 2 publicat: 2024-02-20T13:28:00+02:00, actualizat: 2024-02-20T15:05:56+02:00 by Informaţii PFA