COVID-19 [Update]: Model Declarație pe proprie răspundere (Stare de alertă)

HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 (Extras)

HOTĂRÂRE nr. 394 din 18.05.2020 (Extras)

privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art. 1. — (1)

Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile.

Anexa 3 (Extras)

Art. 2. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

2. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente
necesare pentru obținerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de  companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa din localitatea de domiciliu/reședință.

3. La solicitarea personalului instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării interdicției prevăzute la pct. 2, pentru justificarea deplasării în afara localității persoanele prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.

COVID-19: Model Declarație pe proprie răspundere, Model Adeverință angajator

Declarația pe propria răspundere (H.G. 394/2020)

Update: 19.05.2020 (Stare de alertă)

Descarcă de aici: Model de Declaraţie pe proprie răspundere (v. pdf, editabil, selecţie multiplă)


— Starea de urgenţă anterioară —

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 (Extras)

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

Art. 4.

(1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Declarația pe propria răspundere (O.M. 3/2020)

Update: 06.05.2020 (Stare de urgenţă)

Descarcă de aici: Model de Declaraţie pe proprie răspundere (v. pdf, editabil, selecţie multiplă, update)

Adeverința eliberată de angajator (O.M. 3/2020)

Update: 26.03.2020 (Stare de urgenţă)

Descarcă de aici: Model de Adeverinţă angajator (v. pdf, editabil)


COVID-19 [Update]: Model Declarație pe proprie răspundere (Stare de alertă) publicat: 2020-05-19T08:36:08+03:00, actualizat: 2020-05-19T10:04:11+03:00 by Informaţii PFA