Cum se calculează impozitul unei clădiri cu destinaţie mixtă – Exemplu de calcul

Stabilirea impozitului pe clădire

a) Stabilirea impozitului pe clădire aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial
b) Stabilirea impozitului pe clădire aferent suprafeţei folosite in scop rezidential
c) Stabilirea impozitului pentru clădirea cu destinaţie mixta. Sursa: spfl.ro

Mod de calcul pentru o clădire cu destinaţie mixtă

a. Se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii care nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabileşte prin măsurarea suprafeţei utile, delimitată pe conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,4;

b. Se determină suprafaţa construită desfăşurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial;
c. Se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial;
d. Se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, prin înmulţirea valorii clădirii cu cota procentuală determinată la lit. c.;

e. Se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial;
f. Se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidenţial;

g. Se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e. cu impozitul determinat la lit. f.

Cum se calculează impozitul unei clădiri cu destinaţie mixtă - Exemplu de calcul

Exemplu de calcul:

Un apartament de 2 camere are suprafaţa utilă de 50 mp, din care 40 mp cu destinaţie rezidenţială şi 10 mp cu destinaţie nerezidenţială, construit în anul 1980, situat în zona A. Valoarea la 31 decembrie 2015 a clădirii rezultată dintr-un raport de evaluare este de 100.000 lei.

a) Stabilirea impozitului pe clădire aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial:

1. Suprafaţa construită desfăşurată = suprafaţa utilă * 1,4 = 50 mp * 1,4 = 70 mp
2. Suprafaţa construită desfăşurată, scop nerezidenţial = 10 mp * 1,4 = 14 mp
3. Cota procentuală, scop nerezidenţial = 14/70 = 20%
4. Valoarea suprafeţei folosite în scop nerezidenţial: 100.000 lei * 20% = 20.000 lei

Impozit aferent suprafeţei, scop nerezidenţial = 20.000 lei * 0,2% = 40 lei.

b) Stabilirea impozitului pe clădire aferent suprafeţei folosite în scop rezidenţial:

1. Suprafaţa construită desfăşurată = suprafaţa utilă * 1,4 = 40 mp * 1,4 = 56 mp
2. Valoarea impozabilă = 56 mp * 2,5 (coeficient de corecţie rang/zonă) * 1.000 lei/mp * 0,9 (reducere 10% an finalizare construcţie) = 126.000 lei

Impozit clădire, scop rezidenţial = valoarea impozabilă * 0,1% = 126.000 lei * 0,1% = 126 lei.

c) Stabilirea impozitului pentru clădirea cu destinaţie mixtă:

Impozitul pentru clădirea cu destinaţie mixtă pentru anul 2016 = Impozit aferent suprafeţei, scop nerezidenţial + Impozit clădire, scop rezidenţial = 40 lei + 126 lei = 166 lei.


Cum se calculează impozitul unei clădiri cu destinaţie mixtă – Exemplu de calcul publicat: 2016-02-12T13:43:11+02:00, actualizat: 2017-11-20T15:05:05+02:00 by Informaţii PFA