Model Foaie de parcurs

Foaia de parcurs

Utilizarea în scopul activității economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea:

– deplasări în țară sau în străinătate la clienți/furnizori
– deplasări pentru prospectarea pieței
– deplasări la locații unde se află puncte de lucru
– deplasări la bancă, la vamă, la oficiile poștale, la autoritățile fiscale
– utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuțiilor de serviciu
– deplasări pentru intervenție, service, reparații
– utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto etc.

În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană impozabilă trebuie să dețină documentele prevăzute de lege pentru deducerea taxei și să întocmească foaia de parcurs care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

Model Foaie de parcurs

Modele de foi de parcurs (Excel)

Foaia de parcurs este un document justificativ şi trebuie să cuprindă:
categoria de vehicul utilizat
scopul şi locul deplasării
kilometrii parcurţi
norma proprie de consum.

Descarcă o copie Model Foaie de parcurs:
Model (1) Foaie de parcurs (faţă-verso)
Model (2) Foaie de parcurs (faţă-verso)Model Foaie de parcurs publicat: 2017-12-12T15:22:29+02:00, actualizat: 2017-12-12T16:12:15+02:00 by Informaţii PFA