Model Foaie de parcurs


I. Foaia de parcurs


Foaia de parcurs este un instrument obligatoriu pentru a justifica deducerea integrală a cheltuielilor cu combustibilul. 

În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană impozabilă trebuie să dețină documentele prevăzute de lege pentru deducerea taxei și să întocmească foaia de parcurs.II. Ce trebuie să conţină foaia de parcurs


Foaia de parcurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) categoria de vehicul utilizat;

b) scopul și locul deplasării;

c) kilometrii parcurși;

d) norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.III. Foaia de parcurs poate fi adaptată


Foaia de parcurs nu reprezintă un formular tipizat, aşadar ea poate fi adaptată în funcţie de necesităţile proprii sau de particularităţile activităţii.

În afara informaţiilor obligatorii de mai sus, pe foaia de parcurs pot fi trecute şi alte informaţii pentru a arăta cât mai transparent modul de folosire al vehiculului.


IV. Exemple de deplasări în scopul activității economice

Extras Norme metodologice la art. 298 din Codul fiscal.


Utilizarea în scopul activității economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea:

a) deplasări în țară sau în străinătate la clienți/furnizori;

b) deplasări pentru prospectarea pieței;

c) deplasări la locații unde se află puncte de lucru;d) deplasări la bancă, la vamă, la oficiile poștale, la autoritățile fiscale;

e) utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

f) deplasări pentru intervenție, service, reparații;

g) utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto etc.


V. Ce date se completează în foaia de parcurs


a) Numărul foii de parcurs (cronologic, în funcţie de momentul depunerii);

b) Data (când se depune foaia de parcurs);


c) Şoferul (care se deplasează cu autovehiculul);

d) Autovehiculul (pentru care se întocmeşte foaia de parcurs);e) Combustibilul existent în rezervor (la momentul începerii cursei);

f) Combustibilul consumat (pentru deplasările din foaia de parcurs);

g) Combustibilul normat (care ar fi trebuit să fie consumat pe distanţele şi tipurile de localităţi);

h) Combustibilul rămas în rezervor (existent + alimentat – consumat);


i) Kilometrajul la plecare (în momentul începerii deplasării);

j) Kilometrajul la sosire (în funcţie de rutele înregistrate);k) Alimentările cu combustibil (cantitatea şi valoarea alimentărilor de carburanţi);

l) Deplasările (rutele, ziua şi ora plecării şi sosirii, scopul, kilometrii urbani şi extraurbani) etc.


Aşa arată o Foaie de parcurs

Model Foaie de parcurs


VI. Descarcă un Model de foaie de parcurs (Excel)

Descarcă o copie Model Foaie de parcurs:

Model (1) Foaie de parcurs (faţă-verso)

Model (2) Foaie de parcurs (faţă-verso)
Model Foaie de parcurs publicat: 2023-10-02T09:22:29+03:00, actualizat: 2023-10-02T10:47:04+03:00 by Informaţii PFA