Norme de venit PFA (2024)

1. Activităţi impuse pe bază de norme de venit

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit.2. Ce este norma de venit

Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcțiile finanțelor publice teritoriale, în funcție de specificul activității și de zona în care se desfășoară activitatea.


3. Nomenclatorul activităților independente

Nu toate codurile CAEN pot fi supuse impozitării la normă de venit.

Condiția de bază este ca activitatea să se regăsească în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale.Nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, a fost aprobat prin OMFP nr. 925/2017.


4. Important de ştiut (Reguli pentru normele de venit)


a) În cazul persoanelor fizice autorizate şi persoanelor fizice organizate în întreprinderi individuale care desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.


b) Începând cu anul 2024, în cazul desfăşurării activităţilor prevăzute la codurile CAEN 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei şi 6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, sub forma unei activităţi independente, venitul net anual se va determina pe baza datelor din contabilitate (sistemul real de impunere).c) Pentru anul 2024, venitul net anual stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 3300 lei/lună, în vigoare la data determinării nivelului normelor, înmulţit cu 12.


d) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real.


e) La încadrarea în coeficientul de reducere se va lua în calcul vârsta contribuabilului la data de 01.01.2024.f) În cazul în care un contribuabil cumulează mai multe din condiţiile de reducere, se aplică o singură reducere, în procentul cel mai mare.


g) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate care generează venituri din activităţi independente pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată.


h) Se va aplica norma de venit de la locul desfăşurării activităţii.i) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate inclusă în nomenclator şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.


j) Impozitul anual se determină de contribuabili prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit ajustate, după caz, prin aplicarea coeficienţilor de corecţie, şi se declară în Declaraţia Unică care se depune până cel târziu în data de 25 mai a anului în care se realizează veniturile.


k) Se aplică mai întâi corecţiile de majorare a normei şi apoi cele legate de reducerea normei.


l) Pentru justificarea situațiilor care au determinat ajustarea normelor prin aplicarea coeficienților de corecție, contribuabilii trebuie să dețină documente justificative.m) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, opţiunea exercitându-se prin depunerea Declaraţiei Unice. Sistemul real pentru care s-a optat este obligatoriu pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi.


n) Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei.


o) Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.5. Norme de venit (2024)

Normele anuale de venit pe anul 2024, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Sursa: ANAF.


 Alba  Caraş-Severin  Harghita  Prahova
 Arad  Călăraşi  Hunedoara  Satu Mare
 Argeş  Cluj  Ialomiţa  Sălaj
 Bacău  Constanţa  Iaşi  Sibiu
 Bihor  Covasna  Ilfov  Suceava
 Bistriţa-Năsăud  Dâmboviţa  Maramureş  Teleorman
 Botoşani  Dolj  Mehedinţi  Timiş
 Braşov  Galaţi  Mureş  Tulcea
 Brăila  Giurgiu  Neamţ  Vaslui
 Buzău  Gorj  Olt  Vâlcea
 Bucureşti  VranceaNorme de venit PFA (2024)

Norme de venit PFA (2024)


6. Norme de venit pe localităţi (2024)

(închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală)


Ordinul nr. 1496/19.12.2023

(al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului)

privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, pentru anul 2024.
Norme de venit PFA (2024) publicat: 2024-05-15T10:01:13+03:00, actualizat: 2024-05-15T11:26:40+03:00 by Informaţii PFA